การ์ตูน กฏแห่งกรรม(4)

posted on 11 Dec 2007 21:00 by bossxiii in Buddha

ผลจาก เคยเป็นคนฆ่าคนดีของครอบครัว และสังคม

ชาตินี้ เกิดมาจึงต้องถูกฆ่า ถูกยิง ถูกฟัน พลัดตกจากที่สูง ตายด้วยอุบัติเหตุรถชน รถพลิกคว่ำ

 

 

 

 

 

ผลจาก ชาติก่อนเป็นเปรตหนีมาเกิดเป็นมนุษย์

ชาตินี้ จึงเกิดมาอดอยากยากไร้ หิวโหย หาได้ไม่พอปากพอท้อง
อดมื้อกินมื้อ หรือกินแต่ของบูดเน่า ของเหลือเดน

 

 

 

 

 

ผลจาก เคยติดหนี้เขาแล้วไม่ยอมใช้คืนแก้เจ้าหนี้

ชาตินี้ เกิดมาจึงต้องเป็นวัว เป็นควาย เป็นม้า

 

 

 

 

 

ผลจาก ชาติก่อนเคยอกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ

ชาตินี้ จึงเกิดมามีอุปสรรคในการดำรงชีวิต
มีปัญหาร้อยแปดพันประการ

 

 

 

 

 

ผลจาก เคยเป็นคนหลอกลวงคน กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับทุกข์

ชาตินี้ เกิดมาจึงต้องเป็นหมู เป็นสุนัข

 

 

 

 

 

ผลจาก ชาติก่อนเคยสร้างโรงธรรม ศาลาการเปรียญ และนิมนต์พระเถระมาแสดงธรรม หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ปวงชน

ชาตินี้ จึงเกิดมาในตระกูลที่มีชื่อเสียง
มีชีวิตเกี่ยวพันกับครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณทิต

 

--------------

เครดิตเว็บโลกทิพย์

Comment

Comment:

Tweet